Tomáš Boukal: Duch tajgy

menu

Tomáš Boukal Duch tajgy

Vyšlo 20. 11. 2020
  • Duch tajgy je kniha o hledání. O touze po poznání a pochopení života obyvatel tajgy, světa zvířat, rostlin, lidí a duchů. Duch tajgy je kniha o životě lesa a jeho lidí, který vábí, ale zároveň i nahání strach.

  • Tomáš Boukal navštěvoval přes dvacet let Západní Sibiř a Ural, prostor obývaný málopočetným etnikem lovců a rybářů – Mansů. Za tu dobu se v těchto místech odehrála řada změn, které vedly až téměř k zániku některých společenství. Rodová území původního obyvatelstva byla výrazně zasažena těžbou dřeva či přítomností trestaneckých kolonií. Plánované hospodářství, do kterého byli nuceně začleněni i Mansové, s pádem Sovětského svazu zaniklo. Domorodí lovci však byli ponecháni na pospas živelnému kapitalismu, který pro ně byl zcela devastující. V současnosti odcházejí zbývající obyvatelé tajgy do měst, kde jsou asimilováni majoritním obyvatelstvem, a staré tradice odumírají. Jedním z jejich posledních očitých svědků je právě Tomáš Boukal.

  • Náklad 800 ks, V2 130 x 200 mm, 336 stran

  • ISBN: 978-80-7645-028-8, 978-80-7645-030-1 (pdf), 978-80-7645-029-5 (e-pub), 978-80-7645-031-8 (Mobi)
  • Cena: 348 261 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%