Max Picard: Hitler v nás

menu

Max Picard Hitler v nás

  • Kniha nahrazující celou knihovnu o nacismu.

  • Picard v něm nevidí osamocený jev, nýbrž symptom degenerace a deformace moderního člověka, kterého vnímá jako člověka naprosté diskontinuity, manipulovatelného každým, kdo této roztříštěnosti dá byť zkarikovanou jednotu.

  • Přeložil Václav A. Černý

  • Náklad 600 ks, V2 115 x 200 mm, 228 stran

  • ISBN: 978-80-7272-331-7, 978-80-7272-341-6 (pdf), 978-80-7272-332-4 (ePub), 978-80-7272-342-3 (Mobi)
  • Cena: 268 Kč (včetně DPH 10%)